Hoàng Thùy

Hoàng Thùy

Nhân Viên : Hoàng Thùy

Số điện thoại: 0363.738.738

Email: hoangthuy@banglaixe.edu.vn

positions: Hỗ Trợ Giờ Hành Chính
degree: Nhân Viên
office: Số 19, Ngõ 27, Lương Định Của, Đống Đa, Hà Nội
workingdays: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday