Phương Anh

Phương Anh

Nhân Viên : Lưu Phương Anh

Số điện thoại: 01247 587 587

Email: phuonganh@banglaixe.edu.vn

departments: Nhân sự
positions: Hỗ Trợ Giờ Hành Chính
degree: Nhân Viên
office: Số 19, Ngõ 27, Lương Định Của, Đống Đa, Hà Nội
workingdays: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday