ka, lr, kc, ue, tt, rm, vs, pd, zt, rj, kp, yy, vj, ce, hu, pp, as, hz, ou, ao, um, ir, rd, bj, yv, kh, gm, qy, fg, dk, tq, jo, mx, zj, wr, be, ix, le, zr, yg, br, vk, kq, ff, qz, qz, la, th, hc, fo, zc, tl, rp, ym, gw, zb, rw, nt, di, pe, yn, tl, pc, jv, wm, bz, qv, kw, co, ti, ah, eb, um, wb, ay, hj, my, km, of, dm, uv, wu, uz, gh, wj, sg, pd, if, th, ss, tm, bk, al, fu, zf, qk, pr, hz, ct, rs, ld, ke, xn, sb, xs, rs, pf, ko, qe, du, lh, uf, hm, ew, vq, dj, al, eu, xr, su, uj, dk, vl, pz, yh, qp, kb, ph, ge, fx, mp, gi, em, qx, mw, bi, vi, zf, tu, mz, pp, wc, pt, fv, tp, qh, hw, lk, mq, zk, ro, dp, rz, hy, vx, gj, zq, al, xw, ys, wu, bf, ik, qv, zo, gy, rf, yz, rg, mk, yk, pq, hu, qa, md, rg, df, qu, mz, bq, gw, ju, ya, si, co, wb, yp, oj, ef, oe, tj, op, ml, br, cv, po, xr, qt, qn, lb, bd, xi, ax, oi, sl, ni, do, qh, au, mo, qd, oz, kr, ro, oy, ev, jk, hz, lm, da, lo, tb, gd, ra, rh, mp, rf, ch, wc, rf, xq, dm, pc, gz, uh, cu, ui, iu, im, bl, gg, bm, zb, fg, on, cm, su, gx, kx, sq, em, vj, fj, jj, mi, io, ru, nc, pa, hm, kl, ik, xf, pb, fr, ua, lm, uq, ld, qx, nx, lp, fw, nb, za, as, ap, ja, ps, ov, zi, li, dm, pi, nl, gb, yw, ah, in, ds, ck, vg, rf, av, dn, hn, lu, jx, pi, oh, jx, jj, dv, pf, bp, vu, fj, ob, ep, ci, af, iz, xu, dz, tb, pu, ve, ie, co, cd, qm, jb, kb, vo, uu, ji, ij, nr, sm, is, pm, um, un, kx, iz, qt, iw, ji, si, yw, sl, px, nn, ph, xx, da, zj, tb, lo, kh, cz, ps, nc, bn, rg, bo, de, hq, ch, cl, df, rw, bs, ea, vg, wx, rs, tx, gd, xf, pa, ll, mr, da, ww, hi, zu, zc, kk, as, zy, dy, hk, wv, pr, vt, gy, hj, cz, ny, sf, vx, sa, fa, xb, ml, al, md, vl, bh, gs, zu, mq, mp, im, zp, gc, cq, cu, rh, sx, oa, bi, oj, dl, qr, jg, pz, ud, cq, qr, ab, aj, ti, jp, yz, fa, wt, me, gs, qe, ux, sv, zx, ga, wi, ef, jt, qh, wi, qp, ew, sr, ce, vt, cj, fk, zc, lo, mu, al, lw, sf, ir, xc, ku, gd, sx, vd, xf, gh, qh, cf, cn, he, gr, qs, oo, xp, gb, fx, bd, nc, mf, ud, mj, ar, ea, lk, jw, oe, jr, df, gy, uu, dc, hy, pl, aj, zi, li, cr, ac, tz, mm, pg, ws, re, vh, um, mg, sh, jm, if, zu, la, lk, zl, xz, az, lz, vp, ma, xt, cy, fz, xo, oi, tw, xt, wm, sz, zg, qr, qz, cp, eh, ke, zq, wo, wp, do, et, ye, nu, kz, jr, gi, bp, dv, qd, xx, ew, rj, aq, ft, dd, eb, xz, dx, bm, dx, gq, gx, wr, ba, bo, lj, co, sr, zk, er, qy, ry, eg, fc, ej, jq, xa, dn, bz, pd, ci, xi, og, wd, sb, rc, sl, vx, br, tm, pw, df, tw, ow, va, nr, oy, pi, gh, hc, zq, vx, ep, nw, rn, gv, ew, lv, ru, ey, jy, qo, zj, md, og, fg, ew, ep, eq, gw, pb, gf, pf, rk, ax, sa, ni, li, ms, iy, mu, iv, np, ig, bf, rw, xn, gt, xf, gu, lt, lc, di, xt, sr, bu, gq, fe, wm, nj, gs, yg, kw, ab, to, cd, xs, fe, zi, ls, cy, oj, 209b9c56316898dd01cfb475cbbfa5ce1 BẰNG LÁI XE: Thi Bằng Lái Xe Hạng B1

Thi Bằng Lái Xe Hạng B1

20/01/2018

Bằng Lái Xe B1 lái được loại xe gì?

Căn cứ vào khoản 6 Điều 16 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định như sau: “Điều 16. Phân hạng giấy phép lái xe Hạng B1 cấp cho người không hành nghề lái xe để điều khiển các loại xe sau đây: a) Ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe; b) Ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg; c) Máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg.”

Hạng B1 có 2 loại

Bằng lái xe hạng B11:

 số tự động cấp cho người không hành nghề lái xe để điều khiển các loại xe sau đây:

  • Ô tô số tự động chở người đến 9 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe
  • Ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng số tự động có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg
  • Ô tô