Thi Thử Bằng Lái Xe Máy Hạng A1 ( Đề 6)

Thi Thử Bằng Lái Xe Máy Hạng A1 ( Đề 6)
02/02/2018

Đây là một trong những đề thi Bằng Lái Xe Máy hàng năm tại Hà Nội.

Đề thi số 6 bằng lái xe hạng A1

1. Trong đề thi bằng lái xe máy chính thức bạn làm 1 đến 20 câu hỏi ( trong thời gian 15 phút) đạt 16 – 20 câu đúng thì đỗ.
2. Bạn làm hết bộ đề gồm 8 đề thi lý thuyết ôn tập, có nghĩa đã làm được tất cả 150 câu hỏi thi sát hạch lái xe máy hạng A1.
3. Trong câu trả lời, nhiều trường hợp câu trả lời có 2 ý đúng, bạn phải tích chọn cả 2 ý đúng. Lúc đó bạn mới được điểm. VD: ý 1 và 4 thì phải tích vào 1 và tích và 4 .

Leave a Comment